CLOSE

FIND US

KUTIA

St. Anton Çetta
Nr. 5-1
Pristina
Kosova, Europe

info@kutia.net

+383 44 381 044

Write us Write us

Write us

Digital Intern
AUTHOR: Kutia

Internship: Front-end Developer (React.JS dhe Vue.Js)

TË DREJTË APLIKIMI KANË:

  • Studentët e vitit të III (apo absolvent) të shkencave kompjuterike, apo të diplomuar jo më shumë se 1 (një) vit më parë dhe që nuk gjenden në marrëdhënie pune.

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

  • Nota mesatare nga 7.5 e më lartë.
  • Aftësi shumë të mira komunikuese në gjuhën shqipe dhe angleze.
  • Te ketë ambicie për zhvillim personal.
  • Te jete i përgjegjshëm për vendin e punës dhe rregulloret.
  • Te jete bashkëpunues.
  • Preferohet njohje bazike e HTML/CSS/Javascript

OFERTA:

  • Mbështetje e zhvillimit të vazhdueshëm personal.
  • Mundësi për të vazhduar me ne si pjesë e ekipit.

APLIKIMI:

Nëse e vlerësoni se ju i posedoni aftësitë dhe kualifikimet e kërkuara më sipër, si dhe dëshironi të bëheni pjesë e ekipit të klientit, dërgoni CV-në tuaj në hr@kutia.net deri më datën 23.08.2019. Kandidatët që përzgjedhen për listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.